Word

Word är ett fantastiskt verktyg som används dagligen i de allra flesta företag. Och precis som med all annan kommunikation ger utseendet på era dokument, brev, formulär och rapporter tydliga signaler till mottagaren om ert budskap.

colart2ram colartram1

Att definiera och styra upp hur dokumenten ska se ut är därför en god idé. Vi hjälper inte bara till med mallarna, vi kan även skriva, formatera och snygga till era befintliga dokument i Word.