Mallar

PowerPoint

En tydlig och enhetlig presentation ökar din trovärdighet. På samma sätt kan en hafsigt sammansatt presentation fördärva ditt viktiga budskap. Därför är en en mall till stor hjälp då du skapar egna presentationer. Mallen hjälper till att hålla ihop budskapet och anger ramen för hur ert företag ser ut. Den ser till att rätt typsnitt och färger används samt att logotyp, bilder och texter placeras rätt.

ColArtPPT_templateV2-1  col   col2  ColArtPPT_templateV2-12

En tydlig presentation inger trygghet. Då kan dina åhörare koncentrera sig på vad du faktiskt säger och ditt budskap når hela vägen fram.

Vi erbjuder mallar i PowerPoint från 3.500 kr (exkl moms).

Word

Precis som i PowerPoint hjälper Wordmallen till att hålla ihop budskapet och anger ramen för hur ert företag ser ut. Vi bygger in rätt fonter och färger och ser till att logo, rubriknivåer och stycken hamnar precis där ni vill ha dem.

Exempel på mallar i Word:

  • Brev
  • Offerter
  • Avtal
  • Rapporter

Vi erbjuder mallar i Word från 3.500 kr (exkl moms).